Grunna uvisse, og mange avlyste arrangement i samband med Koronaviruset har vi valt å stenge kalendertenesta i ein periode. 

Vi vil følgje nøye med og vurdere når vi vil opne den igjen slik du igjen vil kunne få ei god oversikt over alt som skjer her i Volda!