Årsmøte Volda Røde Kors

Røde Kors Huset I Volda

Vi inviterer alle medlemmer til årsmøtet i Volda Røde Kors. Årsmøtesaker: -Åpning av møtet -Årsmelding 2019 -Regnskap 2019 -Handlingsplan 2020 -Budsjett 2020 -Valg av styre -Valg av revisor -Valg av […]